Preloader

O nás

Naše ambulance se zaměřuje na péči o dospělé pacienty s diabetes mellitus 1. i 2. typu, sekundární diabetes, MODY diabetes, pacientky s gestačním diabetem a pacienty s poruchami štítné žlázy a dalšími hormonálními poruchami, včetně poruch plodnosti v rámci možností endokrinologické ambulance

Klademe důraz na komplexní a individuální přístup jak v diagnostice, tak v léčbě. Rovněž klademe důraz na racionalizaci péče

Zabýváme se i prevencí civilizačních chorob

Spolupracujeme s odbornými lékaři při potřebných vyšetřeních v diagnostice i léčbě jak diabetu a jeho komplikací tak hormonálních poruch

Kdo jsme?

Jsme tým lékařů s odbornou specializací v endokrinologii a diabetologii. Součástí našeho týmu je i tým vysoce kvalifikovaných zdravotních nelékařských pracovníků. Klademe důraz na celoživotní vzdělávání nejen lékařů ale i sester. Naši lékaři mají za sebou i nespočet publikačních i přednáškových zkušeností.

 

Spolupráce

Spolupracujeme s odbornými lékaři při potřebných vyšetřeních v diagnostice i léčbě jak diabetu a jeho komplikací tak hormonálních poruch.

Spolupracujeme:

Podiatrie: MUDr. Miroslav Koliba, MBA, LL.M.  https://www.mudrkoliba.cz/
Nutriční terapeut: Bc.Adéla Francírková, Dis. https://nutricos.cz/
Denzitometrie: Revma s.r.o.- Poštovní 14, Mor.Ostrava a Přívoz https://www.revmaostrava.cz/

Komplexní a individuální přístup

Klademe důraz na komplexní a individuální přístup jak v diagnostice, tak v léčbě. Rovněž klademe důraz na racionalizaci péče.

Provádíme

Služby, které Vám můžeme nabídnout.

Ultrasonografické vyšetření

Ultrasonografické vyšetření štítné žlázy a přilehlých struktur včetně diagnostické tenkojehlové biosie štítné žlázy k ozřejmění patologických uzlů.

Elektrokardiografické vyšetření

Elektrokardiografické vyšetření srdce (EKG vyšetření).

Neinvazivní oscilometrické vyšetření

Neinvazivní oscilometrické vyšetření průchodnosti tepen dolních končetin metodou ABI.

Podiatrický screening

Podiatrický screening, vyšetření rizik vzniku syndromu diabetické nohy.

Diabetes mellitus

U pacientů s diabetes mellitus 1. typu je v léčbě využíváno kontinuální měření glykémií metodou Flash Glucose Monitoring včetně otevřených i uzavřených systémů dle individuálních potřeb pacienta. V indikovaných případech léčíme také pacienty s inzulínovou pumpou. U pacientů s diabetes mellitus 2. typu a pacientek s gestačním diabetes není toto kontinuální měření glykémií bez nutnosti odběrů krve z prstů hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, je však možné. Bližší informace Vám rádi poskytneme.

Konzultace

Zdravý životní styl, racionální a zdravé stravování.

Edukace diabetiků

Individuální specializovanou edukaci diabetiků.

Očkování

Očkujeme dostupnými vakcínami proti onemocnění Covid-19.

Preventivní programy pro firmy

Pro bližší informace nás kontaktujte.

Neváhejte se s námi spojit